chevron-left chevron-right
https://blog.piotrnalepa.pl/wp-content/themes/spresponsive [PERL] zapisywanie danych do pliku

[PERL] zapisywanie danych do pliku

Napisz skrypt wczytujący z konsoli łańcuch znaków do tablicy znaków. Przyjmijmy, że wczytywany łańcuch liczy nie więcej niż 30 znaków (skrypt tego sprawdzać nie musi). Skrypt ma zapisywać w pliku tekstowym w kolejnych wierszach pod-łańcuch (podzbiór znaków) wczytanego łańcucha, rozpoczynający się od pierwszego znaku tego łańcucha i o liczbie znaków oryginalnego łańcucha wzrastającej o jeden w kolejnych wierszach. Dalej