chevron-left chevron-right

[PERL] zapisywanie danych do pliku

Napisz skrypt wczytujący z konsoli łańcuch znaków do tablicy znaków. Przyjmijmy, że wczytywany łańcuch liczy nie więcej niż 30 znaków (skrypt tego sprawdzać nie musi). Skrypt ma zapisywać w pliku tekstowym w kolejnych wierszach pod-łańcuch (podzbiór znaków) wczytanego łańcucha, rozpoczynający się od pierwszego znaku tego łańcucha i o liczbie znaków oryginalnego łańcucha wzrastającej o jeden w kolejnych wierszach. Przykład dla "ala ma kota": wiersz-01 "a" wiersz-05 "ala m" wiersz-09 "ala ma ko" wiersz-02 "al" wiersz-06 "ala ma" wiersz-10 "ala ma kot" wiersz-03 "ala" wiersz-07 "ala ma " wiersz-11 "ala ma kota" wiersz-04 "ala " wiersz-08 "ala ma k" Nazwa wynikowego pliku tekstowego może być zawarta w kodzie źródłowym.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
 
print "Podaj łańcuch znaków: ";
$x = <STDIN>;
 
open(PLIK, "> plik.txt") or die "Nie można otworzyć pliku";
 
for($i = 0; $i < length($x); $i++)
{
  print PLIK substr($x, 0, $i). "n";
}
 
close(PLIK);