chevron-left chevron-right

[PERL] dwie tablice przechowujące nazwy miesięcy i dni

Napisz skrypt w języku Perl zawierający dwie tablice przechowujące odpowiednio nazwy miesięcy i ilości dni w miesiącach. Kod skryptu ma wypisać nazwy i ilości dni tych miesięcy, których długość nazwy jest większa niż 6.

#!/usr/bin/perl -w
 
@miesiace = (  "Styczeń",
        "Luty",
        "Marzec",
        "Kwiecień",
        "Maj",
        "Czerwiec",
        "Lipiec",
        "Sierpień",
        "Wrzesień",
        "Październik",
        "Listopad",
        "Grudzień"   );
 
@dni = (31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
 
for($i = 0; $i < 12; $i++)
{
 if(length($miesiace[$i]) > 6)
 {
  print $miesiace[$i]. " - liczba dni: " .$dni[$i]. "n";
 }
}