chevron-left chevron-right

[PERL] skrypt wczytujący dowolny tekst do tablicy

Postanowiłem zaprezentować mały cykl zadań dotyczących języka PERL, który jest bardzo przydatny w administracji systemów typu Linux.

A więc zaczynamy:

Napisz skrypt w języku Perl wczytujący dowolny tekst do tablicy. Kod skryptu ma policzyć ilość wyrazów we wczytanym ciągu znaków oraz wyświetlić ciąg znaków bez odstępów (sklejony w jedną całość).

#!/usr/bin/perl
use warnings;
 
print "Wprowadź tekst: ";
$tekst = <STDIN>;
@tab = split(/ /, $tekst);
 
$c = 0;
 
foreach (@tab)
{
  $c++;
}
 
print "Wczytano wyrazów: $cn";
print "Wczytano wyrazów: " .@tekst. "n";
 
print @tab;
 
print "n";