chevron-left chevron-right

[PERL] tablica asocjacyna przechowująca nazwy miesięcy i ilość dni w miesiącach

Napisz skrypt operujący na jednej tablicy asocjacyjnej przechowującej nazwy miesięcy i ilości dni w miesiącach. Kod skryptu ma wypisać nazwy i ilości dni tych miesięcy, których długość nazwy jest większa niż 6.

#!/usr/bin/perl -w
 
%miesiace = (  "Styczeń", 31,
        "Luty", 28,
        "Marzec", 31,
        "Kwiecień", 30,
        "Maj", 31,
        "Czerwiec", 30,
        "Lipiec", 31,
        "Sierpień", 31,
        "Wrzesień", 30,
        "Październik", 31,
        "Listopad", 30,
        "Grudzień", 31 );
 
while(($miesiac, $dni) = each(%miesiace))
{
 if(length($miesiac) > 6)
 {
  print $miesiac. " - liczba dni: " .$dni. "n";
 }
}