search check home clock-o tag tags chevron-left chevron-right chevron-up chevron-down twitter facebook github rss comment comments terminal code

[PERL] zapisywanie danych do pliku

Napisz skrypt wczytujący z konsoli łańcuch znaków do tablicy znaków. Przyjmijmy, że wczytywany łańcuch liczy nie więcej niż 30 znaków (skrypt tego sprawdzać nie musi). Skrypt ma zapisywać w pliku tekstowym w kolejnych wierszach pod-łańcuch (podzbiór znaków) wczytanego łańcucha, rozpoczynający się od pierwszego znaku tego łańcucha i o liczbie znaków oryginalnego łańcucha wzrastającej o jeden w kolejnych wierszach. Dalej