search check home clock-o tag tags chevron-left chevron-right chevron-up chevron-down twitter facebook github rss comment comments terminal code

[JS] Jak pobrać dane z wielu źródeł jednocześnie do store w ReduxJS?

Pracując nad projektem JS, który wykorzystuje bibliotekę ReactJS może zajść potrzeba zbudowania architektury aplikacji zapewniającej dostęp do danych na serwerze. W przypadku, gdy zależy nam na rozdzieleniu logiki biznesowej od widoków aplikacji dobrym pomysłem może być wykorzystanie biblioteki ReduxJS, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie stanem danych w aplikacji.

Dalej