chevron-left chevron-right

[JS] Jak zaktualizować wygląd elementu po zmianie stanu atrybutu w React.js?

Ostatnio postanowiłem sprawdzić czym jest React.js? Od dłuższego czasu miałem świadomość istnienia tej biblioteki do obsługi widoków w aplikacjach JS. W trakcie testowania możliwości React.js napotkałem się z problemem aktualizacji widoku po zmianie stanu/wartości jednego z atrybutów widoku.

Problem polegał na tym, że w trakcie działania aplikacji postanowiłem aktualizować wartości wyświetlane w danym elemencie strony (na potrzeby tego tekstu załóżmy że był to licznik aktywnych użytkowników) a po aktualizacji wartości chciałem aby została uruchomiona animacja.

Szukałem rozwiązania tego problemu i okazało się (być może nie szukałem zbyt dokładnie), że React.js nie obsługuje możliwości zmiany stanu już istniejącego elementu. To znaczy, może zmieniać stan podczas dodawania elementu lub jego usuwania, ale w momencie gdy następuje aktualizacja danych, to implementacja zamierzonej animacji (chwilowe powiększenie elementu i powrót do poprzedniego wyglądu) jest niemożliwa.

Rozwiązanie problemu - aktualizacja wyglądu elementu po zmianie wartości atrybutu

Proponowane przeze mnie rozwiązanie opiera się na fakcie, że React.js monitoruje zmiany wartości klucza identyfikującego dany element - atrybut key. Gdy następuje zmiana wartości tego atrybutu, to React.js ponownie renderuje dany element.

Kod, który jest odpowiedzialny za takie działanie wygląda następująco:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
'use strict';
 
var React = require('../../../node_modules/react/addons'),
  ReactCSSTransitionGroup = React.addons.CSSTransitionGroup,
  NotificationItem;
 
(function () {
  NotificationItem = React.createClass({
    // Obsługa sytuacji, gdy następuje aktualizacja danych widoku
    // W tym przypadku, aktualizuje stan licznika liczby osób
    componentWillReceiveProps: function (nextProps) {
      this.setState({usersCount: nextProps.item.users.length});
    },
 
    getInitialState: function () {
      return {
        onClick: function () { console.log('notification:click'); },
        notificationType: 'default',
        updates: [],
        updatesCount: 0
      };
    },
 
    render: function () {
      var key = this.state.notificationType + '-notification-' + this.state.usersCount;
 
      return (
        <a className="notification" href="#" key={key} onClick={this.state.onClick}>
          <ReactCSSTransitionGroup transitionName="update">
            <span className="badge new">{this.state.usersCount}</span>
          </ReactCSSTransitionGroup>
        </a>
      );
    }
  });
})();

Do powyższego kodu JavaScript możemy dołożyć kod CSS w którym będą zdefniowane reguły odpowiedzialne za animację, np.:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.notification {
  background: green;
  animation: notify .5s 2;
}
 
@keyframes notify {
  0% { transform: scale(0); }
  50% { transform: scale(1.5); }
  100% { transform: scale(1); }
}

W momencie gdy element zostanie od nowa wyrenderowany to animacja powinna się uruchomić.

Zapraszam do komentowania i dzielenia się swoimi uwagami.