chevron-left chevron-right

[JS] Jak wyświetlić obraz z kamery za pomocą Javascript?

W dzisiejszych czasach można korzystać z wielu różnych komunikatorów, które pozwalają na przesył obrazu wideo między użytkownikami, m.in. Skype czy Google Hangouts. W tym artykule przedstawię sposób na dobranie się do kamery użytkownika za pomocą kodu Javscript.

Korzystamy z navigator.getUserMedia()

Aby móc korzystać z dobrodziejstw kamery (zainstalowanej w większości laptopów czy też innych) należy użyć metody navigator.getUserMedia(). Ze względu na fakt, że nie posiada ona w pełni ukończonej specyfikacji, musimy pamiętać o tym, aby korzystać z wersji z prefixami (co będzie można zobaczyć w kodzie poniżej).

Funkcja navigator.getUserMedia() przyjmuje 3 parametry:

 1. Obiekt z danymi o typie urządzenia z którego chcemy skorzystać (kamera lub mikrofon, albo obydwa naraz),
 2. Funkcję sukcesu (success callback),
 3. Funkcję z obsługą błędu (error callback).

Ostatni parametr nie jest wymagany, ale dobrym zwyczajem jest zadbanie o obsługę błędów w swoim kodzie Javascript.

Przykładowy kod Javascript zapewniający obsługę kamery

Poniższy przykład będzie prosty. Celem kodu poniżej będzie wyświetlenie obrazu z kamery w oknie przeglądarki. Najpierw kod HTML:

1
2
<input type="button" id="share" value="Wyświetl obraz z kamery"/>
<video id="video" autoplay/>

Jak widać, nic szczególnego. Przycisk oraz tag >video< gdzie będziemy zamieszczać strumień wideo z naszej kamery. Kod JS obsługujący taki kod HTML wygląda następująco:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
// pobieramy odpowiednią wersję metody getUserMedia w zależności od przeglądarki
// i przypisujemy ją do zmiennej globalnej
navigator.getUserMedia = (navigator.getUserMedia || navigator.webkitGetUserMedia || navigator.mozGetUserMedia || navigator.msGetUserMedia);
 
// jeśli funkcjonalność jest dostępna w przeglądarce
if (navigator.getUserMedia) {
 // pobierz referencję do przycisku
 var screenShareButton = document.getElementById('share');
 
 // przypisz funkcję do wywołania gdy będzie miało miejce kliknięcie w przycisk
 screenShareButton.addEventListener('click', function () {
  // definiujemy dane jakich potrzebujemy oraz określamy co z nimi zrobimy
  navigator.getUserMedia({
   audio : false, // nie chcemy mieć dźwięku z mikrofonu
   video : { // chcemy mieć wideo o określonych maksymalnych wymiarach
    optional : [],
    mandatory : {
     maxWidth : 1280,
     maxHeight : 720
    }
   }
  }, function (stream) { // funkcja sukcesu (success callback)
   // zmieniamy źródło danych w tagu video
   document.getElementById('video').src = window.URL.createObjectURL(stream);
   // ukrywamy przycisk
   screenShareButton.classList.add('hidden');
  }, function () { // funkcja z obsługą błędu
   alert('Niemożliwe jest pokazanie obrazu z kamery. Prawdopodobnie korzystasz z przeglądarki, która nie posiada tej funkcjonalności');
  });
 });
}

Wydaje mi się że kod został dobrze opisany za pomocą komentarzy. Pokrótce tylko powiem, że powyższy kod sprawdza czy funkcjonalność udostępniania obrazu z kamery istnieje w przeglądarce i jeśli istnieje, to następuje udostępnienie streamingu z obrazu kamery i wyświetlenie go w oknie przeglądarki.

Podsumowanie

Powyższy kod jest tylko wstępem do bardzo wielu możliwości wykorzystania kamery w aplikacjach internetowych. Za pomocą tego kodu, można spróbować utworzyć własny komunikator a'la Google Hangouts albo aplikację do obserwowania swojego domu, gdy jest się poza nim. Jak to się mówi: "Sky is the limit" 🙂

Mam nadzieję, że ten artykuł zaciekawił Ciebie i zainspirował do działania. Warto dodać, że powyższy kod będzie działał tylko w przeglądarkach: Firefox, Google Chrome oraz Opera.