chevron-left chevron-right

[PHP] Prosty czat (shoutbox).

W dzisiejszym artykule mam zamiar Tobie sposób na zbudowanie prostego czatu na bazie PHP i bazy danych MySQL. Jako uzupełnienie tego poradnika przedstawię także przykładowy styl dla takiej aplikacji.

Czego potrzebujemy do budowy takiej aplikacji?
Na pewno potrzebujemy następujących rzeczy:

 • własny serwer (wykupiony lub postawiony u siebie na komputerze, np. za pomocą programu XAMPP)
 • adres bazy danych (np. localhost)
 • login do bazy danych
 • hasło do bazy danych
 • nazwa bazy danych
Taki zestaw informacji wystarczy nam by uzyskać połączenie z bazą danych, w której to musimy stworzyć tabelę o nazwie "czat" za pomocą następującego polecenia SQL:
CREATE TABLE 'czat' (
 'id' INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 'nazwa' VARCHAR(100) NOT NULL,
 'email' VARCHAR(100) NOT NULL,
 'tresc' TEXT NOT NULL,
 'ip' VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id')
);
Następnie musimy przygotować folder "czat" z następującymi plikami:
 • index.php
 • db.php
 • styl.css
 • folder "img", dla plików graficznych, które mamy zamiar użyć w naszej aplikacji

Teraz pora stworzenie kodu dla naszego pliku db.php, który odpowiada za przechowywanie danych do połączenia się z bazą danych na serwerze.
Kod wygląda następująco:

	<?php
    $host = 'localhost'; //adres serwera bazy danych, zazwyczaj localhost
    $username = 'login'; //login do bazy danych
    $password = 'haslo'; //hasło do bazy danych
    $database = 'demo'; //nazwa bazy danych do ktorej będziemy się odnosić
  ?>
Nadszedł moment, aby zacząć tworzyć plik index.php, który na początek wygląda następująco:
	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Czat by Piotr Nalepa | Blog.piotrnalepa.pl</title>
    <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <div id="strona">
      <h1>Czat</h1>
      <h5><a href="http://www.piotrnalepa.pl" title="Piotr Nalepa">Piotr Nalepa</a> | <a href="https://blog.piotrnalepa.pl" title="Blog webmasterski">Blog webmasterski</a></h5>
      <div id="boxtop">
      </div>
      <div id="content">
Następnie należy wstawić kod uzyskujący połączenie z bazą danych do pliku index.php:
  <?php
    $self = $_SERVER['PHP_SELF']; //pobiera nazwę tego pliku do zmiennej
    $adres_ip = $_SERVER[REMOTE_ADDR]; //pobiera adres IP użytkownika
    include ('db.php'); // pobiera dane dostępowe do bazy danych
    $connect = mysql_connect($host, $username, $password) or die('<p class="blad">Nie można się połączyć z bazą!</p>');
    mysql_select_db($database, $connect) or die('<p class="blad">Błąd połączenia z bazą danych</p>');
Sprawdzamy czy coś zostało przesłane:
  if(isset($_POST['send']))
  {
    if(empty($_POST['name']) || empty($_POST['email']) || empty($_POST['post']))
    {
      echo('<p class="blad">Nie wypełniłeś wszystkich wymaganych pól.</p>');
    } 
    else
    {
Jeśli nic nie zostało wysłane, to zostaje sprawdzone, czy wymagane pola zostały wypełnione. Jeśli nie są, to wyświetla stosowny komunikat. Kolejnym krokiem jest wpisanie następującego kodu:
      $nazwa = htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['nazwa'])); 
      $email = htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['email'])); 
      $tresc = htmlspecialchars(mysql_real_escape_string($_POST['tresc']));
      $sql = "INSERT INTO czat SET nazwa='$nazwa', email='$email', tresc='$tresc', ip='$adres_ip';";
      if (@mysql_query($sql))
      {
        echo('<p class="brawo">Dodano nowy wpis!</p>');
      } 
      else
      {
        echo('<p class="blad">Wystąpił niespodziewany błąd, spróbuj jeszcze raz.</p>');
      }
    }
  }
Jak widać skorzystaliśmy tutaj z funkcji PHP: htmlspecialschars() oraz mysql_real_escape_string(). Zapobiegają one wpisaniu złośliwego kodu do pól tekstowych, które po wywołaniu z bazy danych mogłyby uszkodzić całą aplikację.
Teraz pora na wywołanie tych wpisów czatu na okno przeglądarki. Domyślnie ustawiłem na 10 ostatnich wpisów.
	$query = "SELECT * FROM czat ORDER BY id DESC LIMIT 10;";
 
  $result = @mysql_query($query) or die('<p class="blad">Wystąpił błąd podczas pobierania wpisów z bazy.</p>'); ?>
  <ul>
  <?php
  	while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
    $enazwa = stripslashes($row['nazwa']);
    $eemail = stripslashes($row['email']);
    $etresc = stripslashes($row['tresc']);
 
    $grav_url = "http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=".md5(strtolower($eemail))."&size=70"; 
 
    echo ('
    <li>
    	<div class="meta">
      	<img src="%27.$grav_url.%27" alt="Gravatar">
    		<p>'.$enazwa.'</p>
      </div>
      <div class="wpis">
      	<p>'.$etresc.'</p>
      	</div>
    </li>');
  }
  ?></ul>
Tutaj wykorzystałem pobieranie obrazków na podstawie profilu z serwisu Gravatar.com.
W powyższym kodzie, pierwsza linia stara się sprawdzić czy są jakieś wpisy w bazie danych i jeśli są, to powinny być wyświetlone na stronie.
Natomiast funkcja stripslashes() usuwa wszystkie znaki "/" z tekstu zapisanego w bazie danych.

Ostatnim krokiem jest stworzenie formularza do wpisów na czacie.

	<form action="<?php $self ?>" method="post">
    <h2>Czatuj!</h2>
    <div class="fnazwa">
    	<label for="nazwa">
      	<p>Nazwa:</p>
      </label>
      <input name="nazwa" type="text" cols="20" />
    </div>
    <div class="femail">
    	<label for="email">
    		<p>Email:</p>
      </label>
      <input name="email" type="text" cols="20" />
    </div>
    <textarea name="tresc" rows="5" cols="40"></textarea>
    <input name="send" type="hidden" />
    <p><input type="submit" value="Wyślij" /></p>
	</form>
	</div>
  </div>
</body>
</html>
Jak widać, została tu wykorzystana zmienna $send w celu wstawienia adresu strony jako link. Poza tym, mamy do czynienia ze standardowym szablonem formularza. Należy też jakoś upięknić nasz czat. Więc stwórzmy plik styl.css, który bedzie wyglądał tak:
	* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  }
  body {
  background: #323f66 top center url("images/tlo.png") no-repeat;
  color: #ffffff;
  font-family: Tahoma, sans-serif;
  }
  h1 {
  font-size: 22px;
  letter-spacing: -1px;
  background: url("images/czat.png") no-repeat;
  width: 303px;
  margin: 0 auto;
  text-indent: -500px;
  color: #33ccff;
  }
  h2 {
  font-size: 18px;
  letter-spacing: -1px;
  background: url("images/czatuj.png") no-repeat;
  width: 119px;
  text-indent: -500px;
  color: #33ccff;
  clear: both;
  margin: 15px 0;
  }
  h5 a:link, h5 a:visited {
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  }
  h5 a:hover, h5 a:active, h5 a:focus {
  border-bottom: 1px solid #fff;
  }
  p {
  font-size: 14px;
  line-height: 16px;
  font-family: Tahoma, sans-serif;
  }
  p.blad {
  background-color: #603131;
  border: 1px solid #5c2d2d;
  width: 260px;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 15px;
  }
  p.brawo {
  background-color: #313d60;
  border: 1px solid #2d395c;
  width: 260px;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 15px;
  }
  #strona {
  width: 664px;
  margin: 20px auto;
  text-align: center;
  }
	#boxtop {
	margin: 30px auto 0px;
	background: url("images/top.png") no-repeat;
	width: 663px;
	height: 23px;
	}
 
	#boxbot {
	margin: 0px auto 30px;
	background: url("images/bot.png") no-repeat;
	width: 664px;
	height: 25px;
	}
	#content {
	margin: 0 auto;
	width: 664px;
	text-align: left;
	background: url("images/bg.png") repeat-y;
	padding: 15px 35px;
	}
 
  #content ul {
  margin-left: 0;
  margin-bottom: 15px;
  }
 
  #content ul li {
  list-style: none;
  clear: both;
  padding-top: 30px;
  }
 
  #content ul li:first-child {
  padding-top:0;
  }
 
  .meta {
  width: 85px;
  text-align: left;
  float: left;
  min-height: 110px;
  font-weight: bold;
  }
 
  .meta img {
  padding: 5px;
  background-color: #313d60;
  }
 
  .meta p {
  font-size: 12px;
  }
 
  .wpis {
  width: 500px;
  float: left;
  margin-left: 15px;
  min-height: 110px;
  padding-top: 5px;
  }
 
  form {
  clear: both;
  margin-top: 135px !important;
  }
 
  .fnazwa, .femail {
  width: 222px;
  float: left;
  }
 
  form p {
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 3px;
  }
 
  form textarea {
  width: 365px;
  overflow: hidden;
  }
 
  form input, form textarea {
  background-color: #313d60;
  border: 1px solid #2d395c;
  color: #ffffff;
  padding: 5px;
  font-family: Tahoma, sans-serif;
  margin-bottom: 10px;
  }
W ten sposób stworzyliśmy nasz własny czat.
Dziękuję za uwagę 🙂