chevron-left chevron-right
Testing location change in useEffect in React

Testing location change in useEffect in React

Once I created a React component that was updating the app URL in useEffect based on some conditions. The logic was that whenever a user gets to the meetings list and none is selected yet, then by default a first item should be marked as selected. This information should be visible both in the UI (some special styles are applied then) and in the browser address bar (the id of a meeting should be a part of URL).

Dalej

[JS] Jak przetestować kod napisany w czystym JS?

[JS] Jak przetestować kod napisany w czystym JS?

W poprzednim artykule dotyczącym uruchamiania testów jednostkowych za pomocą Mocha.js, Karma.js oraz Phantom.js zamieściłem przykładowy kod pluginu, który można przetestować za pomocą wcześniej wymienionych narzędzi. Część z Was potem w komentarzach czy też w mailach do mnie pytała się jak w takim razie napisać testy jednostkowe dla zaprezentowanego skryptu JS.

Dalej