[GIT] Podręczny zestaw niezbędnych komend dla każdego webdevelopera i nie tylko

W tworzeniu różnego rodzaju oprogramowania zdarzają się sytuacje, gdy trzeba naprawić istniejące bugi/błędy lub zacząć współpracę z innymi programistami nad tym samym kawałkiem kodu. To są przykładowe sytuacje w których bardzo pomocnymi narzędziami pracy są repozytoria kodu, które zapewniają możliwie najaktualniejszy kod dla wszystkich programistów.

Dalej