chevron-left chevron-right
[JS] Prawda czy fałsz? Sztuczki z operatorami bitowymi i logicznymi w języku JavaScript

[JS] Prawda czy fałsz? Sztuczki z operatorami bitowymi i logicznymi w języku JavaScript

Tworząc aplikacje internetowe, czasami pojawia się potrzeba dokonania mikro optymalizacji w szybkości działania funkcji zaimplementowanych w aplikacjach. Dzięki nim, można osiągnąć lepszą wydajność aplikacji, a także większą stabilność działania. Jedną z możliwości jakie daje nam język JavaScript (i nie tylko) jest stosowanie operatorów bitowych i operatorów logicznych, które będą sprawdzały wartości zmiennych, odpowiednio je przekształcały do pożądanej przez nas formy czy też zastępowały pętle.

Dalej