chevron-left chevron-right
[HTML5] Lista numerowana – jakie są nowe możliwości?

[HTML5] Lista numerowana – jakie są nowe możliwości?

Wraz z wdrożeniem specyfikacji HTML5 do przeglądarek internetowych powstało wiele nowych znaczników HTML oraz wiele z nich obudowano w nowe możliwości. Jednym z takich znaczników, którego możliwości zostały rozbudowane, jest znacznik <ol>.
Co ciekawe, powróciło część rzeczy porzuconych wraz ze specyfikacją HTML 4.01.

Dalej