chevron-left chevron-right
[CSS] Magia selektora :nth-child – jak tego używać?

[CSS] Magia selektora :nth-child – jak tego używać?

Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył sposobów wykorzystania pseudoselektorów na stronach WWW. Pseudoselektory o których dzisiaj będzie mowa to:

  • :nth-child
  • first-child
  • last-child
  • nth-last-child

Z pomocą selektorów powyżej można dokonywać magii, no i przyda się trochę wiedzy matematycznej do obliczania pozycji 😉

Dalej