[JS] Higher-order functions. Jak wydajnie pisać kod aplikacji webowych?

W języku skyptowym Javascript możemy tworzyć funkcje za pomocą wielu sposobów. Można utworzyć funkcje anonimowe, nazwane czy też samowykonywujące się. Każda z nich ma swoje wady i zalety, ale co ciekawsze istnieją też funkcje wyższego rzędu (tzw. higher-order functions). Co to jest za twór?

Dalej