chevron-left chevron-right
CSS Grid – ficzer który uwalnia kreatywność w tworzeniu layoutów

CSS Grid – ficzer który uwalnia kreatywność w tworzeniu layoutów

W świecie front-endu od jakiegoś czasu przebojem jest korzystanie z nowych funkcjonalności CSS takich jak CSS Grid Layout czy zmienne CSS. Z pomocą tego pierwszego możemy budować w sposób przewidywalny szablony stron czy aplikacji internetowych. Natomiast z pomocą drugiego ficzera, możemy tworzyć zmienne, które będą posiadały określone wartości, możliwe do wykorzystania w całym naszym kodzie CSS. Zasada działania jest podobna do zmiennych w preprocesorach SASS czy LESS.

Dalej