chevron-left chevron-right
[jQuery] Jak sobie radzić z dołączaniem biblioteki jQuery, gdy serwer CDN zawiedzie?

[jQuery] Jak sobie radzić z dołączaniem biblioteki jQuery, gdy serwer CDN zawiedzie?

W dzisiejszych czasach biblioteka jQuery stała się niemalże podstawą do rozbudowywania interaktywnej funkcjonalności stron WWW. Można z jej pomocą tworzyć zaawansowane interfejsy użytkownika jak i osiągnąć animacje elementów strony nieodbiegające jakością od animacji Flash.
Problemem może być dołączanie plików biblioteki do kodu strony. Dlaczego? Pliki biblioteki jQuery sporo ważą, dlatego najczęściej się je pobiera bezpośrednio z zewnętrznego serwera CDN (na przykład z Google CDN) celem przyspieszenia ładowania strony. Jak sobie poradzić z sytuacją, gdy plik na serwerze CDN będzie niedostępny?

Dalej