[JS] Jak obserwować zmiany obiektów w JavaScript? Natywny data-binding

Jak wszyscy wiemy, pisząc kod JavaScript dla naszej strony możemy wykorzystywać szereg eventów - zdarzeń DOM, które nas informują o tym co się dzieje z elementami na stronie. Mogą to być zdarzenia: load, submit, mousedown i wiele innych.

Dalej