[jQuery] Walidacja wpisywanych informacji w panelu logowania/rejestracji

W tym artykule poruszam kwestię walidacji wpisywanego tekstu w pola, które ustanowiliśmy w procesie rejestracji, logowania czy po prostu w formularzu kontaktowym. Jest to niewątpliwie jeden ze sposobów na uniknięcie błędnie wpisywanych informacji na stronie przez użytkownika.
Jak to zrobić z wykorzystaniem biblioteki jQuery i pluginu do niej? Dalej