[JS] 4 sposoby na dostęp do wartości obiektów i tablic. Destructuring w JavaScript

JavaScript jest językiem w którym każdego roku są wprowadzane kolejne ulepszenia do standardu. W tej części serii zajmiemy się tematem destructuring. Dowiesz się, dlaczego jest to niezmiernie przydatna rzecz w trakcie pisania kodu.

Dalej