Pierwszy typ animacji

Drugi typ animacji

Trzeci typ animacji

Czwarty typ animacji