Strona 1

To jest przykładowa strona zbudowana z wykorzystaniem biblioteki jQuery Mobile.
Powinna się dobrze prezentować w telefonach iPhone, z systemem Android czy BlackBerry.

Strona 2