[CSS] Magia figur uzyskanych za pomocą CSS

demo by Piotr Nalepa