chevron-left chevron-right

[JS] Jak lepiej zorganizować swoją pracę z Grunt.js?

Grunt.js jest wspaniałym narzędziem, dzięki któremu możemy usprawnić naszą codzienną pracę przy tworzeniu kodu stron WWW czy też aplikacji internetowych. Praca z Grunt.js w głównej mierze polega na odpowiednim konfigurowaniu dostępnych modułów. W miarę upływu czasu, plik konfiguracyjny - Gruntfile.js, może urosnąć znacząco przez co zarządzanie modułami będzie utrudnione. Czy da się to usprawnić? Jasne, że tak.

Dotychczasowa praca z Grunt.js

Być może pamiętasz wpis, który napisałem jakiś czas temu odnośnie tego w jaki sposób Grunt.js wpływa na polepszenie pracy webdevelopera, dlatego nie będę się powtarzał. Skupię się natomiast na tym jak można usprawnić pracę z jego plikiem konfiguracyjnym. W tamtym artykule możesz znaleźć przykład pliku konfiguracyjnego, który z biegiem czasu może się rozrosnąć i utrudnić pracę podczas kodowania.

Przygotowanie narzędzi do usprawnienia

Aby rozpocząć usprawnianie zarządzaniem kodu Gruntfile.js musimy zainstalować 2 dodatkowe rozszerzenia do Grunt.js - load-grunt-config oraz load-grunt-tasks. Zrobimy to za pomocą następujących komend:

Instalacja load-grunt-config

npm install load-grunt-config --save-dev

Instalacja load-grunt-tasks

npm install load-grunt-tasks --save-dev

Przenoszenie konfiguracji do osobnych plików

Następnie, konfigurację rozszerzeń w pliku Gruntfile.js musimy przepisać do osobnych plików w folderze grunt - który jest domyślnym folderem, gdzie rozszerzenie load-grunt-config szuka plików konfiguracyjnych (można to zmienić w razie potrzeby).

Dotychczas w pliku Gruntfile.js można było znaleźć taki zapis:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
// Gruntfile.js
grunt.initConfig({
 uglify : {
  build : {
   src   : ['**/*.js', '!*.min.js'],
   cwd   : 'dev/js/',
   dest  : 'dev/js/min/',
   expand : true,
   rename : function (dest, src) {
    var folder  = src.substring(0, src.lastIndexOf('/'));
    var filename = src.substring(src.lastIndexOf('/'), src.length);
 
    filename = filename.substring(0, filename.lastIndexOf('.'));
 
    return dest + folder + filename + '.min.js';
   }
  }
 }
});

Konfigurację rozszerzenia uglify przenosimy do folderu grunt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
// grunt/uglify.js
module.exports = {
 build : {
  src   : ['**/*.js', '!*.min.js'],
  cwd   : 'dev/js/',
  dest  : 'dev/js/min/',
  expand : true,
  rename : function (dest, src) {
   var folder  = src.substring(0, src.lastIndexOf('/'));
   var filename = src.substring(src.lastIndexOf('/'), src.length);
 
   filename = filename.substring(0, filename.lastIndexOf('.'));
 
   return dest + folder + filename + '.min.js';
  }
 }
};

Następnie z pliku Gruntfile.js usuwamy całą dotychczasową konfigurację i kod odpowiadający za ładowanie zadań (tasków) rozszerzeń i zastępujemy to następującym kodem:

1
2
3
4
5
6
7
// Gruntfile.js
module.exports = function(grunt) {
 require('load-grunt-config')(grunt);
 require('load-grunt-tasks')(grunt);
 
 grunt.registerTask('default', ['uglify']);
};

Voila! Plik Gruntfile.js jest teraz czysty i można łatwiej definiować nowe zadania (taski) wg własnego upodobania. Cała konfiguracja wymaganych rozszerzeń znajduje się teraz w osobnych plikach - dla każdego rozszerzenia osobno, w folderze grunt.

Podsumowanie

Jak widać, można znacząco sobie ułatwić proces zarządzania konfiguracjami rozszerzeń poprzez przeniesienie ich z pliku Gruntfile.js do osobnych plików odpowiedzialnych za dane rozszerzenie. Należy jednak pamiętać o tym, aby nazwa pliku posiadała nazwę zadania danego rozszerzenia, tzn. plik z konfiguracją dla rozszerzenia grunt-contrib-uglify będzie nazywał się uglify.js, ponieważ uglify jest nazwą zadania (taska) tego rozszerzenia.