chevron-left chevron-right

[HTML5][jQuery] Jak stworzyć własne menu kontekstowe na stronie WWW?

Menu kontekstowe nie jest niczym nowym w aplikacjach desktopowych. Korzystamy z tego wygodnie na co dzień. Jednak, menu kontekstowe na stronie byłoby nowością i to całkiem użyteczną. W tym artykule zostanie opisany sposób na utworzenie menu podręcznego wraz z kilkoma akcjami jakie będzie można wykonać dzięki niemu.

Struktura HTML5

Na początek trzeba przygotować odpowiednią strukturę HTML zawierającą odpowiednie elementy ze specyfikacji HTML5. Struktura wygląda następująco:

<section>
	<menu type="context" id="hiddenmenu">
		<menuitem onclick="blockInput();" id="blockInput" label="Zablokuj pola" icon="images/PNG/Zip.png"></menuitem>
		<menuitem onclick="unblockInput();" id="unblockInput" label="Odblokuj pola" icon="images/PNG/Vector.png"></menuitem>
		<menuitem onclick="validateInput();" id="validateInput" label="Sprawdź poprawność pól" icon="images/PNG/RSS.png"></menuitem>
		<menuitem onclick="clearInput();" id="clearInput" label="Wyczyść pola" icon="images/PNG/Folder.png"></menuitem>
	</menu>
	<form action="index.php" method="post" contextmenu="hiddenmenu">
		<ul>
			<li>
				<label for="name">Nazwa: </label>
				<input type="text" name="name"/>
			</li>
			<li>
				<label for="mail">Email: </label>
				<input type="text" name="mail"/>
			</li>
			<li>
				<label for="kod">2+2=?: </label>
				<input type="text" name="kod"/>
			</li>
			<li>
				<input type="submit" name="submit" value="Wyślij" />
			</li>
		</ul>
	</form>
</section>

Wykorzystano tutaj nowy element: menu do którego został przypisany atrybut typu: context. Wewnątrz elementu menu znajdują się jego pozycje zapisane jako: menuitem. Każda pozycja ma przypisaną akcję za pomocą atrybutu: onclick oraz etykietę za pomocą atrybutu: label. Dodatkowo, można dołączyć plik z grafiką jako ikonę pozycji. Można to zrobić za pomocą atrybutu: icon.

Do formularza został dodany atrybut: conextmenu wraz z nazwą menu, które będzie menu kontekstowym dla formularza. Dzięki temu, przeglądarka będzie wiedziała do którego elementu będzie przypisane dane menu. Można stworzyć wiele róznych menu dla wielu różnych elementów. Wszystkie są przydzielane wedle id menu.

Akcje menu z wykorzystaniem jQuery

Aby powyższa struktura spełniała swoją funkcję menu kontekstowego należy utworzyć kod, który będzie odpalany po kliknięciu w taką pozycję. Zostały zdefiniowane 4 akcje: blokada i odblokowanie pól, walidacja pól (prymitywna) oraz czyszczenie pól. Do każdej z nich jest przypisana osobna funkcja zapisana w JS.

Funkcja blokowania pól

function blockInput() 	{
	//dodaj atrybut disabled do wszystkich elementów input typu text
	$('input[type="text"]').prop('disabled',true);
};

Funkcja odblokowywania pól

function unblockInput() {
	//usuń atrybut disabled wszystkich elementów input typu text
	$('input[type="text"]').removeProp('disabled',true);
};

Funkcja walidacji pól

function validateInput() {
	//tekst ostrzeżeń wyświetlanych w trakcie przeprowadzania walidacji
	var emptyAlert 	= 'To pole nie może być puste!';
	var invalidMail	= 'Adres email jest niepoprawny!';
	var wrongText	= 'Wpisz poprawne dane w pole!';
	//wyszukujemy wszystkie elementy input typu tekstowego i dokonujemy walidacji
	$('input[type="text"]').each(function() {
		//definiujemy skróconą wersję odniesienia do elementu
		var i	= $(this);
		//pobieramy wartość elementu
		var val = i.val();
		//pobieramy wartość elementu o nazwie kod
		var kod = $('input[name="kod"]').val();
		//jeśli długość tekstu jest równa 0 to wpisz w danym polu tekst ostrzeżenia i dodaj odpowiednią klasę
		if(val.length==0) {
			if(i.hasClass('error'))
				i.val(emptyAlert);
			else
				i.val(emptyAlert).addClass('error');
		}
		//jeśli pole podczas walidacji nie ma poprawionych wartości pól wyświetl alert
		else if(val==emptyAlert || val==invalidMail || kod!=4)
			alert(wrongText);
		else {
			if(i.hasClass('error'))
				i.removeClass('error',500);
		}
	});
};

Funkcja czyszczenia pól

function clearInput()	{
	$('input[type="text"]').each(function() {
		//animuj usuwanie tekstu z pola
		$(this).animate({
      	'color': '#fff'
    	}, 500, 'linear', function(){
      	$(this).val('').css('color','#000'); 
    	});
		//animuj usuwanie klasy
		if($(this).hasClass('error'))
			$(this).removeClass('error',500);
	});
}

Podsumowanie

Mając zdefiniowany kod strony tak jak to zostało przedstawione powyżej osiągniemy efekt menu kontekstowego z dodatkowymi opcjami dla naszej strony. Należy pamiętać o tym, aby dołączyć bibliotekę jQuery oraz jQuery UI, aby cały mechanizm działał poprawnie.
Niestety, efekt będzie widoczny tylko w najnowszej wersji Firefoxa. Szkoda, bo to jest bardzo ciekawy efekt, który na pewno przyniósłby dużo pożytku. Z niecierpliwością będę czekał na implementację odpowiednich tagów i atrybutów w innych przeglądarkach.

Demo z tego artykułu jest dostępne tutaj: HTML5 menu kontekstowe

AKTUALIZACJA

Właśnie się pojawił plugin do jQuery, który dodaje obsługę kontekstowego menu także do innych przeglądarek. Plugin można znaleźć TUTAJ.