chevron-left chevron-right

[jQuery]Zależne listy rozwijane z wykorzystaniem jQuery

Problem, którego rozwiązanie zostanie dzisiaj zaprezentowane, będzie dotyczył zależnych list rozwijanych. Zależne listy rozwijane, to są odrębne select listy, których zawartość jednego z nich jest zależna od drugiego. Często taki mechanizm można spotkać na stronach typu e-commerce lub na stronach producentów sterowników, gdzie produkty lub sterowniki są podzielone na kategorie i podkategorie. W jednej liście znajdują się główne kategorie serwisu, a w drugiej dynamicznie generowane podkategorie.

Kod HTML

Na początek musimy przygotować początkową strukturę HTML strony, która obejmie formularz z jedną listą rozwijaną.

<!-- index.php -->
<form action="select.php" id="formularz" action="post">
	<fieldset>
		<legend>Kategorie</legend>
		<select id="kategorie">
			<option value="1">Kategoria 1</option>
			<option value="2">Kategoria 2</option>
			<option value="3">Kategoria 3</option>
			<option value="4">Kategoria 4</option>
		</select>
	</fieldset>
</form>
Tak przygotowany kod HTML można odpowiednio ozdobić kodem CSS, wedle własnego uznania.

Kod PHP

Kolejnym krokiem jest przygotowanie kodu PHP do którego będzie się odwoływał kod JavaScript (opisany w dalszej części artykułu). Będzie to prosty kod, który ma zobrazować zachowanie strony.

// select.php
if(!empty($_GET['id'])) {
  $id = $_GET['id'];
  switch($id) {
    case 1:
      $tab = array(
        '11'=>'Kategoria 1.1',
        '12'=>'Kategoria 1.2',
        '13'=>'Kategoria 1.3'
      );
      echo json_encode($tab);
      break;
    case 2:
      $tab = array(
        '21'=>'Kategoria 2.1',
        '22'=>'Kategoria 2.2',
        '23'=>'Kategoria 2.3',
        '24'=>'Kategoria 2.4'
      );
      echo json_encode($tab);
      break;
    case 3:
      $tab = array(
        '31'=>'Kategoria 3.1',
        '32'=>'Kategoria 3.2'
      );
      echo json_encode($tab);
      break;
    case 4:
      $tab = array(
        '41'=>'Kategoria 4.1',
        '42'=>'Kategoria 4.2',
        '43'=>'Kategoria 4.3'
      );
      echo json_encode($tab);
      break;
    default:
      $tab = array('0'=>'Brak');
      echo json_encode($tab);
      break;
  }
}
Powyższy kod zakłada, że zmienna $_GET istnieje i nie ma potrzeby definiowania sytuacji, gdy jednak ta zmienna nie istnieje, a jest odwołanie do tego pliku.
W powyższym kodzie zastosowano funkcję json_encode która konwertuje tablicę do postaci JSON (która jest typu string), co pozwoli na wykorzystanie tej tablicy przez kod JS odpowiedzialny za tworzenie dynamicznie generowanych podkategorii.

Kod JS z wykorzystaniem biblioteki jQuery

W tej części zostanie omówiona najważniejsza część składowa strony, która generuje dynamicznie dodatkową listę rozwijaną. Jest to kod JavaScript napisany w oparciu o biliotekę jQuery.

//select.js
//skrypt będzie uruchamiany gdy strona się całkowicie załaduje
$(document).ready(function() {
 
  //przypisanie akcji wywołania dodatkowej listy do zdarzenia typu change
  $('#kategorie').live('change', function(){
    var id = $(this).val();
 
    //adres url do pliku PHP z kodem generującym dane w formacie JSON
    var url = 'select.php?id='+id;
 
    //jeśli istnieje już select-lista o id: podkategorie, to usuń ją
    if($('#podkategorie').length>0)
      $('#podkategorie').remove();
 
    //metoda pobierająca dane JSON z podanego adresu w zmiennej url
    $.getJSON(
      url,
      function(data){
 
        //tworzymy nową, pustą listę select o id: podkategorie i ją dołączamy do formularza
        select = '<select id="podkategorie"></select>';
        $('#formularz fieldset').append(select);
        var lista = $('#podkategorie');
 
        //ukrywamy listę. Potrzebne to będzie do uzyskania animacji pojawienia się elementu na stronie
        lista.hide();
 
        //generowanie kolejnych opcji listy
        $.each(data, function(key, val){
          var option = $('<option/>');
          option.attr('value', key)
             .html(val)
             .appendTo(lista);
        });
 
        //animacja pojawienia się elementu na stronie
        lista.show('scale', 500);
      },
      'json'
    );
  })
})
Wydaje mi się, że powyższy kod został dobrze wytłumaczony i nie powinien nikomu sprawić problemu. Należy zwrócić uwagę na to, że w tym przypadku do pobrania danych typu JSON jest wykorzystana metoda getJSON(), w której następuje dynamiczne generowanie kontrolki na stronie.
Należy również pamiętać o tym, aby do kodu strony dołączyć bibliotekę jQuery oraz bibliotekę jQuery UI (ona dodaje efektowne animacje). Bez tych dwóch rzeczy skrypt nie zadziała.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że udało mi się w prosty sposób przedstawić jak można uzyskać zależnych "select-list" z kategoriami i podkategoriami, i dzięki temu będziesz mógł/mogła uatrakcyjnić swoją stronę o nową funkcjonalność.
Demo z tego artykułu można zobaczyć pod tym adresem: dynamicznie generowane zależne listy rozwijane jQuery

Obrazek do tego artykułu został wykonany przy pomocy narzędzia Pixlr Online