chevron-left chevron-right

[CSS] Łamanie długich tekstów za pomocą CSS

W dzisiejszym bardzo krótkim artykule poruszę kwestię łamania długich ciągów znaków, takich jak na przykład linki do stron WWW, za pomocą arkuszy stylów CSS.

Na pewno wielokrotnie spotykałeś się z linkami o mniej więcej podobnej długości:
https://blog.piotrnalepa.pl/2010/05/11/css-rownomierne-rozmieszczenie-wielu-elementow-w-jednej-linii/
i zastanawiałeś się jak tak długi link można zmieścić na niewielkim obszarze tak, aby nie wychodził poza obszar?

Rozwiązanie jest proste, należy wykorzystać następujący atrybut w CSS:

white-space: pre-wrap;
Najlepiej go stosować do elementów blokowych takich jak:
  • pre
  • div
  • nagłówki - hx, gdzie x to kolejny numer
  • p