chevron-left chevron-right

Etap 3

Zaznacz foldery css, images, js i kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Include in Project