chevron-left chevron-right

Etap 2

Na górnym pasku Solution Explorera kliknij w przycisk Show All Files