chevron-left chevron-right

[C#.NET][SQL] Formularz logowania w C#.NET

W dzisiejszym artykule przedstawię sposób na prosty formularz logowania w języku C#.NET i SQL. Język C#.NET został stworzony przez Microsoft i jest jedną z alternatyw dla PHP. Daje on naprawdę duże możliwości, a dorzucając do tego technologię SilverLight, to można stworzyć naprawdę efektowne strony, które tez będą efektywne w obsłudze.

Kod C# do obsługi formularza logowania wygląda następująco:

private bool Porownaj(string string1, string string2) 
{ 
	return String.Compare(string1, string2, true, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture) == 0 ? true : false; 
} 

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
	try 
	{ 
		SqlConnection UGIcon = new SqlConnection(); 
		UGIcon.ConnectionString = "Server=.SQLEXPRESS; Database=Sample; User Id=user; password=haslo"; 
		UGIcon.Open(); 
	 
		SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ISNULL(stUsername, '') AS stUsername, ISNULL(stPassword,'') AS stPassword, ISNULL(stRole,'') AS stRole FROM LoginDetails WHERE stUsername='" + textBoxUsername.Text + "' and stPassword='" + textBoxPassword.Text + "'", UGIcon); 
	 
		SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 

		string userText = textBoxUsername.Text; 
		string passText = textBoxPassword.Text; 
		string stRole = "admin"; 

		while (dr.Read()) 
		{ 
			if (this.Porownaj(dr["stUsername"].ToString(), userText) && this.Porownaj(dr["stPassword"].ToString(), passText) && this.Porownaj(dr["stRole"].ToString(), stRole)) 
			{ 
				MessageBox.Show("OK"); 
			} 
			else 
			{ 
				MessageBox.Show("Błąd"); 
			} 
	 
		} 
		dr.Close(); 
		UGIcon.Close(); 
	 
	} 
	catch(Exception ex) 
	{ 
		MessageBox.Show(ex.Message); 
	} 
}
To jest kod mechanizmu obsługującego stronę z formatkami logowania, gdzie przycisk wysyłania jest nazwany standardowo jako button1, pole gdzie należy wpisać nazwę użytkownika jako textBoxUsername, a pole do wpisania hasła jako textBoxPassword. Należy pamiętać, by ustanowić połączenie z bazą danych zastępując: Database=Sample; User Id=user; password=haslo - swoimi danymi do bazy.

Niestety nie posiadam serwera z obsługą ASP.NET i SQL, więc obejdzie się bez dema. Ten przykład można sprawdzić u siebie w domu na wirtualnym serwerze.